Konsernin ketjut

Tokmanni
Tarjoustalo
Robinhood

Maxi-Kodintukku


Toknet

Kartta
Katso kartta ja ajo-ohje >>

Koulutus ja kehittyminen
Jatkuvaa oppimista

Tokmanni panostaa henkilöstön kehittämiseen monin tavoin, sillä osaavan henkilökunnan merkitys kasvaa entisestään. Tokmanni tarjoaa henkilöstölleen useita eri tason reittejä jatkuvaan oppimiseen. Yrityksessä arvostetaan osaamista ja nähdään, että urapolut voivat kulkea moneen suuntaan. Koulutustarjontaan kuluu laajalti myös erilaisia kohdennettuja koulutuksia. Tokmannin henkilöstö on sitoutunutta ja kehityshakuista, minkä vuoksi koulutus- ja kehitystyö on erityisen palkitsevaa.

 
Apulaisesta myymäläpäälliköksi

 

Uratarina: Tarja, myymäläpäällikkö

 

Kaupan ala on aina kiinnostanut Tarjaa. Jo kouluaikana aamuisin ennen kouluun menoa hän kävi siistimässä pahveja Kajaanin Maxi-Makasiinin myymälässä kerätäkseen rahaa opintomatkalle Englantiin.

Myymälä tuli tutuksi jo kouluaikoina, joten Tarjasta oli luontevaa hakeutua sinne kesätöihin koulun jälkeen vuonna 1991. Ollessaan kesätyöntekijänä taloustavaraosastolla, yksi myyjistä pääsi opiskelemaan. Tarjaa kysyttiin hänen paikalleen töihin.

Välillä Tarja toimi kassavastaavan tehtävissä. Myöhemmin hän siirtyi takaisin taloustarvikeosastolle ja sisäänostojen pariin vastuualueinaan lelut sekä koulu- ja konttoritarvikkeet.  Kun konsernin ostotoiminta keskitettiin Mäntsälän uuteen hallinto- ja logistiikkakeskukseen vuonna 2008, Tarja sai paikan Kajaanin Maxi-Kodintukun osastovastaavana ja varamyymäläpäällikkönä. Lisäksi hän opiskeli Kajaanin Ammattikorkeassa tradenomiksi töiden ohessa 2008–2012.

Vuoden 2013 alusta lähtien Tarja on toiminut Kajaanin Maxi-Makasiinin myymäläpäällikkönä. Hänen mukaansa myymäläpäällikön työ on haasteellista, sillä hänen tulee olla ”ajan hermolla” koko ajan ja seurata tarkasti muun maussa myynninkehitystä, kuluja sekä valtakunnallisia ja paikkakuntakohtaistia kilpailutilanteita.  Myymäläpäällikkönä Tarja toimii esimiehenä myymälähenkilöstölle, varmistaa myymälän tuloksen toteutumisen suunnitellusti ja pitää huolen, että ohjeita, välineitä ja järjestelmiä hyödynnetään toiminnassa. Lisäksi hän antaa rakentavaa palautetta niin aluepäälliköille kuin muihin organisaatioihin. Yhtenä toimenkuvansa parhaista puolista Tarjaa pitää sitä, että hän saa olla mukana suunnittelemassa myymälän toimivuutta koko myymälähenkilökunnan kanssa.

Kun Tarja hakeutui töihin Maxi-Makasiiniin noin 20 vuotta sitten, ketjulla oli myymälöitä yhteensä kymmenen kappaletta.  Nyt eri yritysfuusioiden jälkeen Tokmanni-konsernin myymälöitä on yhteensä jo lähes 150.

Tarjasta on luontevaa työskennellä myyntitilanteissa. Hänen mukaansa kaupan alassa on kiehtovaa erityisesti eri sesonkien merkitys, kuten esimerkiksi pääsiäinen, vappu, kesä ja etenkin joulu, sillä ne tuovat vaihtelua myymälään ja siellä myytäviin tuotteisiin.

Tulevaisuuden urakehityksen suhteen Tarja mainitsee, että aika näyttää. Seuraavaksi hänen olisi mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Myös venäjänkielen opiskelu kiinnostaisi häntä, sillä hänen myymälässään käy asiakkaina paljon venäläisiä etenkin viikonloppuisin ja eri sesonkien aikaan. 

Tarjan mielestä Tokmanni-konserni on hyvä työnantaja ja täynnä osaavia ammattilaisia. Hän kertookin voivansa suositella Tokmannin myymälöitä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kaupan alasta.

 
Kassamyyjästä aluepäälliköksi

 

Uratarina: Marjo, aluepäällikkö

 

Ensimmäiseen työtehtäväänsä Tokmannilla Marjo päätyi yli 25 vuotta sitten onnellisen sattuman kautta. Hän kuuli ystäviltä, että Euran Vapaa Valinta -myymälässä oli tekstiiliosastolla kassamyyjän paikka auki. Marjoa asiakaspalvelu ja vaihtelevat työtehtävät kiinnostivat ja hän päätti hakea, ja siitä alkoi pitkä ja monipuolinen ura Tokmanni-konsernissa.

Marjo työskenteli joitakin vuosia myymäläpäällikön varavastaavana, ja myymäläpäällikkönä hän toimi 17 vuotta. Vuodesta 2006 hän on vastannut aluepäällikön tehtävässä oman alueensa myymälöiden toiminnasta ja tuloksesta.

Marjo on ollut aina kiinnostunut kaupan alasta. Hän opiskeli merkonomiksi jo nuorena, ja on ollut kaupan alalla oikeastaan koko työhistoriansa ajan, jo ennen Tokmannille tuloaan. Molemmat vanhemmatkin olivat kaupan alalla, joten omena ei pudonnut kauas puusta.

Nykyinen tehtävä tarjoaa haasteita, ja niiden parissa Marjo viihtyykin hyvin. Tokmannilla Marjo on päässyt koko ajan uusiin ja vaativampiin tehtäviin, mikä on innostanut ja motivoinut työhön. Työnsä parhaiksi puoliksi Marjon kokee työn vastuullisuuden, monipuoliset työtehtävät, sekä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja kehittämään asioita. Ja tietysti mukavat työkaverit!

Näin pitkän uran aikana itse yrityskin on muuttunut paljon. Yksittäiset yritykset ovat yhdistyneet Tokmanni-konserniksi, ja vuosien aikana on otettu isoja harppauksia eteenpäin muun muassa järjestelmissä, logistiikassa ja myymäläprosessien toimivuudessa. Muuttuvassa yrityksessä Marjo on päässyt kehittämään omaa osaamistaan sekä monipuolisissa työtehtävissä että työnantajan järjestämissä koulutuksissa. Marjo on suorittanut esimerkiksi Johtamisen erikoisammattitutkinnon työn ohessa.

Monet Marjon urahaaveista ovat jo toteutuneet, mutta hän toivoo, että saisi jatkossakin tehdä haastavia tehtäviä. Niiden myötä voisi edelleen kehittyä oman alan ammattilaisena, ja kehittää myös koko organisaation toimintaa.

Uusille tokmannilaisille Marjo haluaa lähettää terveisiä: ”Tokmanni-konserni on hyvä työnantaja, joka huolehtii työntekijöistä. Tokmannilla saat haasteita omaan työhösi ja pääset kouluttautumaan ja kehittymään, jos vain itse haluat päästä urallasi eteenpäin. Monipuolinen urapolku Tokmannilla on todellakin mahdollinen. Oma urapolkuni on siitä oiva esimerkki.”

 
Varastotyöntekijänä Tokmannilla

 

Uratarina: Helena, varastotyöntekijä

 

Millaista on varastotyöntekijän homma Tokmannin logistiikkakeskuksessa? Vauhtia ainakin riittää! Logistiikkakeskukseen mahtuisi 13 jalkapallokenttää, ja sen läpi kulkee jopa 200 rekkalastillista tavaraa päivässä. Tokmannilaisia on siellä töissä noin 200, niiden joukossa varastotyöntekijä Helena.

Helena tuli Tokmannille töihin vuonna 2008 – samana vuonna kun logistiikkakeskus valmistui. Hän on päässyt tekemään monenlaisia työtehtäviä varastolla: hän aloitti tekstiilien keräilijänä, ja siirtyi sieltä hoitamaan asiakaspalautuksia. Välillä Helena tuurasi tuntikirjaamossa. Helenasta tuntikirjaamossa oli sinänsä mukavaa, mutta istumatyö ei tuntunut siltä omalta jutulta – on mukavampaa päästä tekemään fyysisestikin jotain.

Nykyään Helena tekee pääosin töitä varaston vastaanotossa. Hän myös opastaa uusia työntekijöitä, hoitaa logistiikkakeskuksen henkilökuntamyymälää muutamana päivänä kuukaudessa, ja toimii varaston työsuojeluvaltuutettuna. Helenasta parasta työssä on sen monipuolisuus, työn vaihtelevuus ja tietysti kivat työkaverit.

Helenasta on ollut mukava huomata, että työssä oppii koko ajan uutta ja pääsee kehittymään. Osaaminen on kasvanut työssä oppimalla erilaisten työtehtävien kautta, mutta lisäksi Helena opiskeli työn ohessa varastoalan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Helena arvelee, että kynnys lähteä opiskelemaan olisi luultavasti ollut korkeampi, ellei työnantaja olisi tarjonnut mahdollisuutta opiskella työn ohessa.

Opiskelun koordinoi Tokmanni Akatemia, Tokmanni-konsernin koulutusorganisaatio. Helena opiskeli työajalla, ja työssäoppimisjaksot hän pystyi suorittamaan eri tehtävissä varastolla. Työssäoppimisjaksoilla Helena pääsi tutustumaan erilaisiin töihin, ja olikin kiinnostavaa nähdä, miten eri työt vaikuttavat koko isoon kokonaisuuteen.

Helena lähettää uusille tokmannilaisille terveisiä: ”Kaikki työ on tärkeää, ja työhön pitää sitoutua”. Oma asenne ratkaisee paljon, kuinka työssä viihtyy ja pärjää.

 
Urapolkuni Tokmannissa

 

Uratarina: Heli Theman, yhteyspäällikkö

 

Nykyinen työurani alkoi 22 vuotta sitten kassamyyjänä Huittisten Vapaa Valinnassa. Olin erittäin sitoutunut työtehtäviini, viihdyin erinomaisesti sekä asiakkaiden että myymälätyöskentelyn parissa ja pian toimenkuvani laajenikin varavastaavan tehtävillä. Pienillä työaikajärjestelyillä työnantaja ja työtoverit mahdollistivat iltaopiskeluni, joten työn ohella sain kehittää itseäni suorittamalla approbatur-arvosanat kasvatustieteestä sekä psykologiasta.

Työskentely pienessä myymälässä ja työyhteisössä mahdollisti, ja myös vaati, kaikkiin myymälän työtehtäviin ja osastoihin perehtymistä. Työnantajan kannustus, hyvä yhteistyö eri hallinto-organisaatioiden kanssa ja oma haluni kehittyä mahdollistivat etenemisen urapolullani. 2000-luvun alkupuolella suoritin osittaista opintovapaata hyödyntäen aikuisopiskeluna datanomin tutkinnon. Opiskelun päättötyöprojektini käsitti euroaikaan siirtymisen Vapaa Valinta -ketjussa kassajärjestelmien ja -toimintojen osalta. Päättötyöprojektini sisälsi kassajärjestelmän testauksen, ohjeistuksen ja koulutuksen koko henkilöstölle, mukaan lukien perehdytyksen kahden valuutan käsittelyyn ja uusien eurorahojen pohjakassatilaukset. Koin nämä tehtävät työnantajan suurena luottamuksen osoituksena sekä jälleen uutena kannustimena itseni kehittämiselle. Osaamisen kasvaessa sain tehtäväkseni jalkauttaa sähköisen työvuorosuunnitteluohjelman sekä uuden kassajärjestelmän, ja esimiestyöskentelystä sain kokemusta toimiessani myymäläpäällikkönä oman myymäläni ohella myös suuryksikössä.

Vahva Tokmannin sisäinen koulutusjärjestelmä osoittaa työnantajan arvostusta henkilökunnan osaamista kohtaan. Talossa oleva tieto ja osaaminen halutaan monistaa kaikkien käyttöön. Tästä osoituksena vuosina 2005-2006 sain vuorostani jalkauttaa konserniin sokkotilityskäytännön sekä uuden työvuorosuunnitteluohjelman. Työn ohella kouluttauduin työpaikkaohjaajaksi ja käytännön kokemuksen kautta oli täyttynyt myös kaikki Tokmanni Akatemian 7 tähden asiakaspalveluohjelmaan sisältyvät kriteerit.

Neljä vuotta sitten siirryin myymälä- ja kenttätyöstä kokonaan hallinnon tehtäviin ja nykyinen palkkahallinnon yhteyspäällikön tehtäväni on mahdollistanut edelleen jatkuvan kehittymisen. Olen saanut osallistua lukuisille lyhytkursseille ja koulutuspäiville sekä suorittaa lähes puolitoistavuotisen Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Joustavuutta arkirutiinien hoitamiseen olen saanut suorittamalla iltaopintoina esimerkiksi tietotekniikan jatkokursseja.

Mielestäni Tokmannilla on erinomainen tapa kehittää henkilöstöään sekä työssäoppimisen että koulutuksen kautta. Itsellä pitää kuitenkin olla into ottaa vastaan työnantajan tarjoamat haasteet ja halu oman itsensä kehittämiseen.